نظریه علی عمل دیوید سن
68 بازدید
محل نشر: نامه مفید » آبان 1385 - شماره 56 » (18 صفحه - از 3 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
براساس دیدگاه پوزیتیویست‏های منطقی، دلیل عامل برای عملش علت آن عمل است و تبیین عمل با دلیل، تبیین علی و قانون‏مند است.از سوی دیگر، وینگشتاین و فیلسوفان هم‏مسلک او منکر علیت دلیل برای عمل هستند و معتقدند تبیین عمل با دلیل، صرفا تبیین عقلانی است، نه تبیین علی.نظریه علّی عمل دیویدسن موضع میانه است، زیرا از یک‏سو، دلیل را علت عمل می‏داند و از سوی دیگر، منکر این است که رابطه‏ای قانون‏مند بین دلیل و عمل وجود داشته باشد.بنایر رای دیویدسن، تبیین عمل با دلیل هم تبیین عقلانی است و هم تبیین علی. واژگان کلیدی:دیویدسن، نظریه علی عمل، تبیین علی، تبیین عقلانی، قانون، تعمیم.