مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:ذاکری
پست الکترونیک:mahdizakeri@hotmil.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهرقم گذارندم، و درسال 1368 وارد حوزه علمیه قم شدم . همزمان با تحصیل در حوزه درسال 1372 مشغول به تحصیل دررشته فلسفه غرب دانشگاه مفید شدم. در سال 1376وارد دوره کارشناسی ارشد فلسفه غرب همان دانشگاه شدم و بلافاصله درسال 1379 پس از فراغت از تحصیل در کارشناسی ارشد، دردوره دکترای فلسفه غرب دانشگاه تهران پذیرفته شدم و این دوره را تا سال 1385به اتمام رساندم. در تمام این مدت تحصیل در حوزه علمیه قم را تادرس خارج ادامه دادم. در سال 1380کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه مفید بودم و ازسال 1379 محقق و از سال 1381 به عضویت هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در آمدم و تا سال 1384 مدیر گروه کلام و فلسفه این پژوهشکده بودم. از سال 1380به تدریس دروس معارف اسلامی و نیز دروس تخصصی فلسفه در دانشگاههای تهران و قم اشتغال دارم.